Weber Engineering

Knowhow en continuïteit ten dienste van uw installaties

Weber Engineering

Knowhow en continuïteit ten dienste van uw installaties

Op onze engineering-knowhow kunt u bouwen: van de gedetailleerde oplossing tot de planning en uitvoering van volledige installaties. Weber Engineering levert al meer dan 40 jaar met succes de plannen voor de petrochemische en chemische, de olie- en gasindustrie. Ook de nuts- en afvalbedrijven, de grote contractors en de overheid mogen we tot onze tevreden clientèle rekenen.

Diensten

3D-Installatieplannen, Laserscanning

Door moderne software voor 3D-ontwerpen van installaties, digitale meettechniek en laserscanning in te zetten, realiseren we technisch hoogstaande projecten. Onze ontwerpen omvatten zowel de specificatie van gecontroleerde klassen van pijpleidingen en aangetoonde dragende structuren als de constructie-isometrie en het materiaalmanagement met een database als referentie.

Tekentechniek, Bedrijfssupport

Medewerkers met operationele ervaring helpen onze klanten ter plaatse bij de analyse van de actuele situatie van hun installaties. We updaten en optimaliseren de proces- en P&ID-diagrammen en de labels van de installaties.

Installatieveiligheid

Onze experts helpen u bij de omzetting van de wettelijk vereiste veiligheidsconcepten. Onze prestaties omvatten analyses, ontwerpen, documentatie en tekeningen.

Machinetechniek

Voor de berekening en het gedetailleerde ontwerp van apparaten en pijpleidingen beheersen onze engineers alle nationale en internationale normen en voorschriften. De specificaties worden door ons aangevuld met de bijbehorende overzichts- en productietekeningen.

Proces- en Bedrijfstechniek

Onze ingenieurs assisteren u bij de opdrachten in basic- en detailengineering bij de berekening, het ontwerp en de kostenberekening en tevens bij het opstellen en updaten van bedieningshandleidingen.

Projectplanning en -management

Onze projectleiders hebben vele jaren ervaring en adviseren onze klanten bij het volledige verloop van installatie en constructie van pijpleidingen: van de concept-/vergunningsplanning tot de ingebruikstelling en de as-builtdocumenten. In het kader van de aangeboden planningsservice ondersteunen onze gespecialiseerde en ervaren bouwcoördinatoren u bij de computergestuurde tijdsplanning en -bewaking van toeleveranciers, het montageverloop, de coördinatie van vereiste montagehulpmiddelen en maatregelen met betrekking tot veiligheid op het werk tot de controle van de inkomende goederen.

EMSR-Techniek

Onze ingenieurs en technici voeren voor elke vereiste apparatuur met kennis van zaken de nodige specificatie, de planning, het ontwerp en de offerteanalyse uit, rekening houdend met de relevante voorschriften.

Inbedrijfstelling, Bouw- en Montagetoezicht

Met onze ervaren medewerkers ondersteunen we de projecten van onze klanten ter plaatse bij de inbedrijfstelling en de werking van thermische krachtcentrales en industriële installaties. We zijn bovendien actief als bouwcoördinator en constructie- en montagetoezichter.

Bouwtechniek

De staalconstructies en massieve constructies die nodig zijn voor fabrieks- en pijpleidingbouwprojecten maken deel uit van onze holistische 3D fabrieks- en pijpleidingplanning en worden professioneel en praktisch aangepakt vanaf de planning en berekening tot en met de uitvoering.
Dit omvat het ontwerp, de statische berekening van staal- en installatietechnische constructies, FE-berekeningen, massieve constructies en ondersteuning op AwSV-gebied.

Mijnbouw

Onze ingenieurs plannen en berekenen pijpleidingen met verplaatsingen in mijnschachten in overeenstemming met de schachtpijpleidingricht­lijnen van het district Arnsberg.
Ons werkterrein omvat de planning van renovatie- en versterkingsmaatregelen voor wikkelframes, de planning van werkplatforms en hijsinstallaties in schachten, inclusief statische berekeningen en het opstellen van goedkeuringsdocumenten in overeenstemming met de TAS (Technical Requirements for Shaft and Inclined Hoisting Systems).

3D-Modelling, Installatie­documentatie / Team AXAGON

Wij passen ook 3D-modelling toe (bv. E3D, S3D, Revit) voor architectuur, industrie en bedrijfsinstallaties, as-builtdocumentatie.

EPC-projecten warmte

Levering van kant-en-klare thermische installaties (ketelinstallaties, turbine-installaties, warmtepompinstallaties, enz.) van het eerste idee over detailengineering en montage, tot de inbedrijfstelling en oplevering in een en dezelfde hand.