HSEQ

Gezondheid, Eiligheid, Milieu en Kwaliteit

HSEQ

Gezondheid, Eiligheid, Milieu en Kwaliteit

Bij Weber gaan we verder dan het gebruikelijke om een veilige, gezonde, milieuvriendelijke en kwalitatief hoogstaande werkwijze te garanderen. We zijn er trots op dat we in elke fase van onze projecten de standaarden zetten en tegelijkertijd bijdragen aan het welzijn van onze medewerkers, klanten en de samenleving als geheel.

Gezondheidsbescherming

Eén van de steunpilaren is de ergonomische inrichting van onze werkplekken. We beogen daarbij een minimale fysieke en psychische arbeidsbelasting voor onze medewerkers. De beoordeling van risico’s is de basis voor preventieve maatregelen. Hefwerktuigen en transportinstallaties zijn slechts een greep uit ons aanbod. Ook kleine veranderingen kunnen de werkdruk al verlichten. Een onderdeel van ons gezondheidsmanagement zijn de regelmatige adviezen van de bedrijfsgeneeskundige dienst. Dankzij de preventieve maatregelen van onze bedrijfsgeneesheren kunnen we beroepsziekten en werkgerelateerde gezondheidsproblemen vroegtijdig opsporen en voorkomen.

Duurzaam veiligheidsbewustzijn

Veiligheid en gezondheid zijn en blijven een taak van het management. We hebben een voorbeeldfunctie en zijn verantwoordelijk voor de consequente naleving van de voorschriften. Het veiligheidsbewustzijn ontstaat echter niet enkel door de naleving van voorschriften. Ons doel is te bewerkstelligen dat het voor onze medewerkers de gewoonste zaak ter wereld is dat ze onze veiligheidsnormen en tevens die van onze klanten integreren in hun dagelijkse handelingen, actief meewerken aan onze veiligheidsinspanningen en spontaan oplossingen aandragen.

Milieu- en Energiemanagement

Doel van het milieumanagementsysteem is de permanente verbetering van de milieubescherming binnen het bedrijf. De continue verbetering van meetbare resultaten, zoals energieverbruik of de afvalstroom zijn daarvan een onderdeel. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en onze sociale verantwoordelijkheid voor de maatschappij horen eveneens tot onze bedrijfsdoelen. Alle medewerkers werken met eenzelfde besef van hun verantwoordelijkheid mee aan de dagelijkse verwezenlijking van de maatregelen ter bestrijding van milieuverontreiniging. Elke medewerker moet wijzen op erkende gevaren en heeft recht op het elimineren van potentiële gevaren. We wijzen de medewerkers op de verplichting om bij hun dagelijks werk rekening te houden met deze richtlijnen en ze na te leven.

Kwaliteit en continue verbetering

Kwaliteitsbewaking en -controle vormen een integraal bestanddeel van ons kwaliteitsmanagement. We doen er alles aan om onze toppositie te behouden en verder uit te bouwen. We stimuleren onze medewerkers om actief deel te nemen aan het continue verbeteringsproces. Gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers en kaderleden zorgen ervoor dat klanttevredenheid geen loze kreet wordt.