Weber Kerntechniek

Knowhow en continuïteit ten dienste van uw installaties

Weber Kerntechniek

Knowhow en continuïteit ten dienste van uw installaties

We zijn uw expert bij uitstek voor de levering en montage van componenten en systemen voor kerncentrales en nucleaire installaties, de postoperationele fase, de ontmanteling van nucleaire installaties en de planning en levering van installaties voor de conditionering en verwijdering van radioactief afval. Voor onze industriële klanten realiseren hooggekwalificeerde en gecertificeerde medewerkers projecten gaande van engineering tot inbedrijfstelling. Ons aanbod omvat zowel onderhouds- en reparatiewerken, montage, vakkundige demontage als revisie met inbegrip van de daarvoor vereiste engineeringwerkzaamheden.

Diensten

Operationele werking, Retrofit, Industriële service

Weber KIS, dat is de competente partner voor montage, onderhoud en reparatie voor uw sector.
We hebben klanten in de papier-, energie- en automobielindustrie, maar ook de constructeurs van installaties en apparaten maken deel uit van ons klantenbestand.
Van de projectplanning/-opvolging over de prefabricage van componenten en speciaal gereedschap tot de montage van installaties, machines, transportsystemen en modules kunt u op ons rekenen. We zijn de uitgelezen all-inclusiveleverancier voor technische oplossingen voor al uw installaties.
Daarnaast zorgen we ook nog eens voor het onderhoud en de reparaties evenals de modernisering en optimalisering van uw installaties.

Postoperationele fase

Weber KIS, dat is uw competente partner op het gebied van engineering voor de kerntechniek.
Gedurende de volledige cyclus, beginnende bij de exploitatie, toerusting, operationele fase en tot slot de ontmanteling kunt u rekenen op onze support.
Onze leveringen en diensten gaan van engineering/projectontwerp over procestechnologische ontwerpen, het opmaken van pre-testdocumenten en de bijbehorende documentatie voor systemen en componenten, afgestemd op uw eisen.
En tot slot zorgen we ook nog eens voor de laatste details van de productie, aanschaf en montage van staal- en pijpleidingen en speciale constructies.
De expertise die we gedurende de jaren hebben opgebouwd, biedt een solide basis voor onze support bij de ontmanteling, tijdens de postoperationele fase en bij het uitwerken van ontmantelings-, demontage- en sloopconcepten en de omzetting ervan ter plaatse.
We bieden onze leveringen en prestaties als deel-, maar ook als totaaloplossingen aan.

Nucleaire ontmanteling

Ons Montagepersoneel beschikt over uitgebreide kennis in drukwater- en kokendwaterreactoren evenals in nucleaire onderzoeksfaciliteiten.
Wij ondersteunen onze klanten op het gebied van preventief onderhoud volgens DIN 315051 tijdens revisies en in operationele bedrijfsvoering. Verder heeft ons personeel jarenlange ervaring met de bassinvloer en op het gebied van CASTOR® belading en afhandeling.
Weber KIS voert periodieke inspecties uit aan hijsmiddelen, kranen, drukinstallaties (tanks, leidingen) voor nucleaire en conventionele krachtcentrales, in samenwerking met deskundigen of de bevoegde toezichthoudende autoriteit (ZÜS).
Onze diensten bieden wij aan zowel onder aannemingsovereenkomst als in het kader van uitzendarbeid.